Termin ze słowniczka:

Wielostronne

Unijna polityka handlowa działa na dwóch wzajemnie uzupełniających się poziomach: wielostronne i dwustronne. Poziom „wielostronny” odnosi się do systemu zasad handlu uzgodnionego przez wszystkie państwa członkowskie WTO.

Udostępnij tę stronę: