Όρος στο γλωσσάριο:

Πολυμερής

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ λειτουργεί εξωτερικά σε δύο συμπληρωματικά επίπεδα: πολυμερείς και διμερείς. Το «πολυμερές» επίπεδο αναφέρεται στο σύστημα εμπορικών κανόνων που συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις