Téarma gluaise:

Comhaontuithe iltaobhacha

Oibríonn beartas trádála an Aontais go seachtrach ar dhá leibhéal chomhlántacha: iltaobhach agus déthaobhach. Tagraíonn an leibhéal “iltaobhach” do chóras na rialacha trádála a chomhaontaigh tíortha uile EDT.

Roinn an leathanach seo: