Terminu tal-glossarju:

Multilaterali

Il-politika kummerċjali tal-UE taħdem esternament fuq żewġ livelli kumplimentari: multilaterali u bilaterali. Il-livell “multilaterali” jirreferi għas-sistema ta’ regoli tal-kummerċ miftiehma mill-pajjiżi membri kollha tad-WTO.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr