Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Žodynėlio terminas:

Pridėtinės vertės taisyklė

Kilmės kriterijai konkretiems produktams taikomose taisyklėse, pagal kurias produktas laikomas pakankamai transformuotu šalyje partnerėje, kai prekės vertės padidėjimas pasiekia tam tikrą lygį, išreikštą ad valorem procentine dalimi.

Share this page:

Sparčiosios nuorodos