Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Правило за добавената стойност

Критериите за произход в специфичните правила за продуктите, според които даден продукт се счита за достатъчно преработен в държавата партньор, когато увеличението на стойността на стоката достигне определено равнище, изразено чрез ad valorem процент.

Share this page:

Бързи връзки