Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Правило за добавената стойност

Критериите за произход в специфичните правила за продуктите, според които даден продукт се счита за достатъчно преработен в държавата партньор, когато увеличението на стойността на стоката достигне определено равнище, изразено чрез ad valorem процент.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки