Речник на термините:

Правило за добавената стойност

Критериите за произход в специфичните правила за продуктите, според които даден продукт се счита за достатъчно преработен в държавата партньор, когато увеличението на стойността на стоката достигне определено равнище, изразено чрез ad valorem процент.  

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки