Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Pravidlo pridanej hodnoty

Kritériá pôvodu v osobitných pravidlách pre výrobky, podľa ktorých sa výrobok považuje za dostatočne transformovaný v partnerskej krajine, ak zvýšenie hodnoty tovaru dosiahne určitú úroveň vyjadrenú percentuálnym podielom ad valorem.

Share this page:

Rýchle odkazy