Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Pojem v slovníku:

Pravidlo pridanej hodnoty

Kritériá pôvodu v osobitných pravidlách pre výrobky, podľa ktorých sa výrobok považuje za dostatočne transformovaný v partnerskej krajine, ak zvýšenie hodnoty tovaru dosiahne určitú úroveň vyjadrenú percentuálnym podielom ad valorem.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy