Pojem v slovníku:

Pravidlo pridanej hodnoty

Kritériá pôvodu v osobitných pravidlách pre výrobky, podľa ktorých sa výrobok považuje za dostatočne transformovaný v partnerskej krajine, ak zvýšenie hodnoty tovaru dosiahne určitú úroveň vyjadrenú percentuálnym podielom ad valorem.  

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy