Term fra ordlisten:

Regel om værditilvækst

Oprindelseskriterier for produktspecifikke regler, ifølge hvilke et produkt anses for at være blevet tilstrækkeligt forarbejdet i partnerlandet, når værdiforøgelsen når et vist niveau, udtrykt ved en værditold.  

Del denne side: