Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Regel om værditilvækst

Oprindelseskriterier for produktspecifikke regler, ifølge hvilke et produkt anses for at være blevet tilstrækkeligt forarbejdet i partnerlandet, når værdiforøgelsen når et vist niveau, udtrykt ved en værditold.

Share this page:

Genveje