Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Term fra ordlisten:

Regel om værditilvækst

Oprindelseskriterier for produktspecifikke regler, ifølge hvilke et produkt anses for at være blevet tilstrækkeligt forarbejdet i partnerlandet, når værdiforøgelsen når et vist niveau, udtrykt ved en værditold.

Del denne side:

Genveje