Term uit de woordenlijst:

Meerwaarderegel

Oorsprongscriteria in de productspecifieke regels volgens welke een product geacht wordt in het partnerland als voldoende getransformeerd te worden beschouwd wanneer de waardestijging van het goed een bepaald niveau bereikt, uitgedrukt in een ad valorem percentage.  

Deze pagina delen:

Snelle links