Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term i ordlistan:

Mervärdesregel

Ursprungskriterier i de produktspecifika reglerna, enligt vilka en produkt anses vara tillräckligt utvecklad i partnerlandet när ökningen av värdet på varan når en viss nivå, uttryckt som en andel av värdet.

Share this page:

Genvägar