Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Term i ordlistan:

Mervärdesregel

Ursprungskriterier i de produktspecifika reglerna, enligt vilka en produkt anses vara tillräckligt utvecklad i partnerlandet när ökningen av värdet på varan når en viss nivå, uttryckt som en andel av värdet.

Dela sidan:

Genvägar