Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Terminu tal-glossarju:

Regola tal-valur miżjud

Kriterji tal-oriġini fir-regoli speċifiċi għall-prodotti, li skonthom prodott jitqies suffiċjentement trasformat fil-pajjiż sieħeb meta ż-żieda fil-valur tal-oġġett tilħaq ċertu livell, espressa b’perċentwal ad valorem.

Share this page:

Links ta’ malajr