Όρος στο γλωσσάριο:

Κανόνας προστιθέμενης αξίας

Κριτήρια καταγωγής στους ειδικούς κανόνες για το προϊόν, σύμφωνα με τα οποία ένα προϊόν θεωρείται επαρκώς τροποποιημένο στη χώρα-εταίρο, όταν η αύξηση της αξίας του αγαθού φθάνει σε ορισμένο επίπεδο κατά ποσοστό.  

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις