Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Hakusana:

Arvonlisäperuste

Tuotekohtaisissa säännöissä olevat alkuperäkriteerit, joiden mukaan tuotteen katsotaan muuttuneen riittävästi kumppanimaassa, kun tavaran arvon nousu saavuttaa tietyn tason arvoprosentteina ilmaistuna.

Share this page:

Linkit