Termin ze słowniczka:

Reguła wartości dodanej

Kryteria pochodzenia określone w przepisach dotyczących produktu, zgodnie z którymi produkt uznaje się za wystarczająco przetworzony w kraju partnerskim, jeżeli wzrost wartości towaru osiąga pewien poziom, wyrażony procentowo stawką ad valorem.  

Udostępnij tę stronę: