13 gruodis 2023

Paslaugos ir investicijos: naujos šalys, nauja informacija

Prekybos asistentas paslaugų ir investicijų klausimais yra labai išplėstas! ES paslaugų teikėjai galės 24 kalbomis rasti informacijos apie reikalavimus, kuriuos jie turi atitikti, jei nori eksportuoti paslaugas į trečiąsias šalis. Kas tiksliai yra?

  • 4 šalys ir jų subnacionalinis lygmuo: Kanada, Japonija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė
  • 100 paslaugų sektorių (pvz., verslo, profesinių, finansų, telekomunikacijų, transporto, platinimo ar pasiuntinių paslaugų), taip pat gamybos
  • 25 patekimo į rinką reikalavimai
  • 3 tiekimo būdai (tarpvalstybinis tiekimas, komercinis įsisteigimas, specialistų judėjimas)
  • Už kiekvieną sektorių atsakingos reguliavimo institucijos

Išsamesnė informacija pateikiama

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos