13 december 2023

Diensten en investeringen: nieuwe landen, nieuwe informatie

De handelsassistent voor diensten en investeringen is enorm uitgebreid! Dienstverleners uit de EU kunnen in 24 talen informatie vinden over de vereisten waaraan zij moeten voldoen als zij diensten naar derde landen willen uitvoeren. Wat is er precies?

  • 4 landen en hun subnationale niveaus: Canada, Japan, Zwitserland en het VK
  • 100 dienstensectoren (zoals zakelijke, professionele, financiële, telecommunicatie-, vervoers-, distributie- of koeriersdiensten) en industrie
  • 25 vereisten inzake markttoegang
  • 3 wijzen van dienstverlening (grensoverschrijdende dienstverlening, commerciële aanwezigheid, verkeer van beroepsbeoefenaren)
  • Voor elke sector verantwoordelijke regelgevende instanties

Voor meer informatie:

Deze pagina delen:

Snelle links