13 december 2023

Tjänster och investeringar: nya länder, ny information

Handelsassistenten för tjänster och investeringar har utökats kraftigt! EU:s tjänsteleverantörer kommer att kunna hitta information på 24 språk om vilka krav de måste uppfylla om de vill exportera tjänster till tredjeländer. Exakt vad finns det?

  • 4 länder och deras subnationella nivåer: Kanada, Japan, Schweiz och Förenade kungariket
  • 100 tjänstesektorer (t.ex. företags-, yrkes-, finans-, telekommunikations-, transport-, distributions- eller budtjänster) samt tillverkning
  • 25 krav för marknadstillträde
  • 3 leveranssätt (gränsöverskridande tillhandahållande, kommersiell närvaro, rörlighet för yrkesutövare)
  • Tillsynsmyndigheter som ansvarar för varje sektor

För ytterligare information, se

Dela sidan:

Genvägar