13 grudnia 2023

Usługi i inwestycje: nowe kraje, nowe informacje

Asystent ds. handlu usługami i inwestycjami jest znacznie rozszerzony! Usługodawcy z UE będą mogli znaleźć informacje na temat wymogów, które muszą spełnić, jeżeli chcą eksportować usługi do państw trzecich, w 24 językach. Czym dokładnie jest?

  • 4 kraje i ich szczebel niższy niż krajowy: Kanada, Japonia, Szwajcaria i Wielka Brytania
  • 100 sektorów usług (takich jak usługi biznesowe, profesjonalne, finansowe, telekomunikacyjne, transportowe, dystrybucyjne lub kurierskie) oraz produkcja
  • 25 wymogów dotyczących dostępu do rynku
  • 3 sposoby świadczenia usług (transgraniczne świadczenie usług, obecność handlowa, przepływ specjalistów)
  • Organy regulacyjne odpowiedzialne za każdy sektor

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Udostępnij tę stronę: