13 Декември 2023

Услуги и инвестиции: нови държави, нова информация

Търговският асистент за услуги и инвестиции се разширява значително! Доставчиците на услуги от ЕС ще могат да намерят информация за изискванията, на които трябва да отговарят, ако искат да изнасят услуги за трети държави, на 24 езика. Какво точно има?

  • 4 държави и техните поднационални равнища: Канада, Япония, Швейцария и Обединеното кралство
  • 100 сектора на услугите (например бизнес, професионални, финансови, телекомуникационни, транспортни, дистрибуторски или куриерски услуги), както и преработващата промишленост
  • 25 изисквания за достъп до пазара
  • 3 начина на предоставяне (трансгранично предлагане, търговско присъствие, движение на специалисти)
  • Регулаторни органи, отговарящи за всеки сектор

За повече информация вж.:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки