13 december 2023

Tjenesteydelser og investeringer: nye lande, nye oplysninger

Handelsassistent for tjenesteydelser og investeringer er massivt udvidet! EU's tjenesteydere vil kunne finde oplysninger om de krav, de skal opfylde, hvis de ønsker at eksportere tjenesteydelser til tredjelande, på 24 sprog. Hvad er der helt præcist?

  • 4 lande og deres subnationale niveauer: Canada, Japan, Schweiz og Det Forenede Kongerige
  • 100 servicesektorer (f.eks. forretnings-, erhvervs-, finans-, telekommunikations-, transport-, distributions- eller kurertjenester) samt fremstillingsvirksomhed
  • 25 markedsadgangskrav
  • 3 leveringsmåder (grænseoverskridende levering, handelsmæssig tilstedeværelse, bevægelighed for erhvervsudøvere)
  • Regulerende myndigheder med ansvar for hver sektor

Se yderligere oplysninger:

Del denne side:

Genveje