13 decembris 2023

Pakalpojumi un ieguldījumi: jaunas valstis, jauna informācija

Pakalpojumu un ieguldījumu tirdzniecības asistents ir ievērojami paplašināts! ES pakalpojumu sniedzēji 24 valodās varēs atrast informāciju par prasībām, kas tiem jāizpilda, ja tie vēlas eksportēt pakalpojumus uz trešām valstīm. Kas tieši tā ir?

  • 4 valstis un to subnacionālie līmeņi: Kanāda, Japāna, Šveice un Apvienotā Karaliste
  • 100 pakalpojumu nozares (piemēram, uzņēmējdarbības, profesionālie, finanšu, telekomunikāciju, transporta, izplatīšanas vai kurjeru pakalpojumi), kā arī ražošana
  • 25 prasības attiecībā uz piekļuvi tirgum
  • 3 piegādes veidi (pārrobežu piegāde, komerciālā klātbūtne, profesionāļu pārvietošanās)
  • Regulatīvās iestādes, kas atbild par katru nozari

Plašāku informāciju skatīt:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites