13 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες και επενδύσεις: νέες χώρες, νέες πληροφορίες

Ο εμπορικός βοηθός για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις διευρύνεται μαζικά! Οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν εάν επιθυμούν να εξάγουν υπηρεσίες σε τρίτες χώρες, σε 24 γλώσσες. Τι ακριβώς υπάρχει;

  • 4 χώρες και τα υποεθνικά τους επίπεδα: Καναδάς, Ιαπωνία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο
  • 100 τομείς υπηρεσιών (όπως επιχειρηματικές, επαγγελματικές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, διανομή ή ταχυμεταφορές), καθώς και μεταποιητικές υπηρεσίες
  • 25 απαιτήσεις πρόσβασης στην αγορά
  • 3 τρόποι παροχής (διασυνοριακή παροχή, εμπορική παρουσία, μετακίνηση επαγγελματιών)
  • Ρυθμιστικές αρχές αρμόδιες για κάθε τομέα

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις