13 detsember 2023

Teenused ja investeeringud: uued riigid, uus teave

Teenuste ja investeeringute kaubandusassistenti on ulatuslikult laiendatud! ELi teenuseosutajad saavad 24 keeles teavet nõuete kohta, mida nad peavad täitma, kui nad soovivad eksportida teenuseid kolmandatesse riikidesse. Mis täpselt on olemas?

  • 4 riiki ja nende riigi tasandist madalamat tasandit: Kanada, Jaapan, Šveits ja Ühendkuningriik
  • 100 teenuste sektorit (nt äri-, kutse-, finants-, telekommunikatsiooni-, transpordi-, turustus- või kulleriteenused) ning tootmine
  • 25 turulepääsu nõuet
  • 3 teenuste osutamise viisi (piiriülene tarne, kaubanduslik kohalolek, spetsialistide liikumine)
  • Iga sektori eest vastutavad reguleerivad asutused

Täiendav teave:

Jagage seda lehte: