13 prosinca 2023

Usluge i ulaganja: nove zemlje, nove informacije

Pomoćnik za trgovinu za usluge i ulaganja u velikoj je mjeri proširen! Pružatelji usluga iz EU-a moći će na 24 jezika pronaći informacije o zahtjevima koje moraju ispuniti ako žele izvoziti usluge u treće zemlje. Što točno postoji?

  • Četiri zemlje i njihove podnacionalne razine: Kanada, Japan, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina
  • 100 uslužnih sektora (kao što su poslovne, stručne, financijske, telekomunikacijske, prometne, distribucijske ili kurirske usluge) te proizvodnja
  • 25 zahtjeva za pristup tržištu
  • 3 načina pružanja usluga (prekogranično pružanje usluga, komercijalna prisutnost, kretanje stručnjaka)
  • Regulatorna tijela odgovorna za svaki sektor

Više informacija dostupno je na:

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice