Izraz v glosarju:

Evropsko združenje za prosto trgovino

Regionalna trgovina in območje proste trgovine, ki ga sestavljajo štiri evropske države: Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Organizacija deluje vzporedno z Evropsko unijo (EU) in vse štiri države članice sodelujejo na enotnem evropskem trgu in so del schengenskega območja. Niso pa stranke carinske unije Evropske unije.

Deli to stran:

Hitre povezave