Téarma gluaise:

Comhlachas Saorthrádála na hEorpa

An eagraíocht trádála réigiúnaí agus an limistéar saorthrádála ina bhfuil ceithre stát Eorpacha: An Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis. Oibríonn an eagraíocht i gcomhthráth leis an Aontas Eorpach (AE), agus tá na ceithre Bhallstát uile rannpháirteach sa Mhargadh Aonair Eorpach agus is cuid de Limistéar Schengen iad. Ní páirtí in Aontas Custaim an Aontais Eorpaigh iad, áfach.

Roinn an leathanach seo: