Όρος στο γλωσσάριο:

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών

Η περιφερειακή εμπορική οργάνωση και η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που αποτελείται από τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη: Την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Ο οργανισμός λειτουργεί παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα τέσσερα κράτη μέλη συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και συμμετέχουν στον χώρο Σένγκεν. Δεν συμμετέχουν, ωστόσο, στην τελωνειακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις