Речник на термините:

Европейската асоциация за свободна търговия

Регионална търговска организация и зона за свободна търговия, състояща се от четири европейски държави: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Организацията функционира успоредно с Европейския съюз (ЕС) и всички четири държави членки участват в единния европейски пазар и са част от Шенгенското пространство. Те обаче не са страни по Митническия съюз на Европейския съюз.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки