Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Pojem v slovníku:

Európske združenie voľného obchodu,

Regionálna obchodná organizácia a zóna voľného obchodu, ktorú tvoria štyri európske štáty: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Organizácia pôsobí súbežne s Európskou úniou (EÚ) a všetky štyri členské štáty sa zúčastňujú na európskom jednotnom trhu a sú súčasťou schengenského priestoru. Nie sú však zmluvnou stranou colnej únie Európskej únie.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy