Term i ordlistan:

Europeiska frihandelssammanslutningen.

Regional handelsorganisation och frihandelsområde med fyra europeiska stater: Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Organisationen arbetar parallellt med Europeiska unionen (EU) och alla fyra medlemsstaterna deltar i den europeiska inre marknaden och ingår i Schengenområdet. De är emellertid inte parter i Europeiska unionens tullunion.

Dela sidan:

Genvägar