Izraz v glosarju:

Specifična stopnja dajatve

Tarife, ki se zaračunavajo pri uvozu, opredeljene v smislu določenega zneska na enoto, kot so centi na kilogram. Nasprotno pa je dajatev ad valorem dajatev, ki se zaračuna na uvoz, opredeljen z določenim odstotkom vrednosti.

Deli to stran:

Hitre povezave