Téarma gluaise:

Ráta dleachta sonrach

Taraifí arna dtobhach ar allmhairí, arna sainmhíniú i dtéarmaí méid shonraigh in aghaidh an aonaid, amhail ceintiméadar in aghaidh an chileagraim. I gcodarsnacht leis sin, is ionann dleacht ad valorem agus muirear a thoibhítear ar allmhairí arna shainmhíniú i dtéarmaí céatadán seasta den luach.

Roinn an leathanach seo: