Όρος στο γλωσσάριο:

Ειδικός δασμός

Δασμός που επιβάλλεται στις εισαγωγές, ο οποίος καθορίζεται με βάση ένα συγκεκριμένο ποσό ανά μονάδα, όπως λεπτά ανά χιλιόγραμμο. Αντιθέτως, ο κατ’ αξίαν δασμός είναι φόρος επιβαλλόμενος επί των εισαγωγών, ο οποίος καθορίζεται με βάση καθορισμένο ποσοστό αξίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις