Terminu tal-glossarju:

Rata ta’ dazju speċifiku

Tariffa imposta fuq l-importazzjonijiet, definita f’termini ta’ ammont speċifiku għal kull unità, bħal ċenteżmi għal kull kilogramm. Min-naħa l-oħra, taxxa ad valorem hija imposta fuq l-importazzjonijiet iddefiniti f’perċentwali fissa ta’ valur.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr