Pojem v slovníku:

Osobitná colná sadzba

Clo vybrané na dovoz, definované ako špecifická suma na jednotku, ako sú cenníky na kilogram. Naopak, clo ad valorem je poplatok vyberaný na dovozy definované z hľadiska pevne stanoveného percentuálneho podielu hodnoty.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy