Речник на термините:

Специфична митническа ставка

Тарифна ставка върху вноса, определена като специална сума за единица, като например цента на килограм. За разлика от това адвалорното мито представлява такса, налагана върху вноса, определен като фиксиран процент от стойността.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки