Glosārija termins:

Īpašā maksājuma likme

Importam piemērotais tarifs, ko izsaka kā konkrētu summu par vienību, piemēram, centus par kilogramu. Savukārt procentuālais (ad valorem) nodoklis ir maksājums, ko piemēro importam, kurš definēts kā fiksēta procentuālā daļa no vērtības.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites