Termin ze słowniczka:

Specjalna stawka celna

Taryfy nakładane na przywóz określone w odniesieniu do określonej kwoty na jednostkę, takich jak eurocenty za kilogram. Natomiast cło ad valorem jest pobierane od przywozu określonego w kategoriach stałej wartości procentowej.

Udostępnij tę stronę: