05 december 2019

Komisija sankcionirala kitajske izvoznike namizne posode, ki se izogibajo protidampinškim dajatvam EU

Odločitev je bila sprejeta na podlagi temeljite preiskave, ki jo je Komisija začela marca letos na lastno pobudo (po uradni dolžnosti), saj se je izvoz nekaterih kitajskih družb v zadnjih petih letih (2014-2018) močno povečal.

Preiskava je potrdila, da se kitajske družbe izogibajo protidampinškim dajatvam v višini približno 36 %, tako da svoj izvoz keramike usmerjajo prek drugih družb, za katere so veljale nižje protidampinške dajatve v višini približno 18 %.

Za kitajske družbe (skupaj več kot 30), za katere je bilo ugotovljeno, da so prispevale k izogibanju dajatvam, bo zato veljala višja stopnja dajatve v višini približno 36 %.

Nove dajatve se bodo uporabljale od 21. marca 2019, pri čemer se bodo dajatve v višini približno 15 milijonov evrov pobirale retroaktivno.

To je doslej največja preiskava Komisije proti izogibanju. Vključeval je zelo velike vire, saj je 20 preiskovalcev Komisije izvajalo preverjanja na kraju samem pri 50 kitajskih družbah.

EU

od maja 2013 uporablja protidampinške ukrepe za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode iz Kitajske. Komisija se je julija 2019 odločila, da ukrepe podaljša še za nadaljnjih pet let, saj se je dampinška praksa nadaljevala.

Industrija namizne in kuhinjske posode v Evropski uniji je zelo razdrobljena, od tega je približno polovica sestavljena iz velikega števila MSP. V sektorju neposredno dela 27 000 zaposlenih, ki evropskim strankam zagotavljajo visokokakovostne izdelke. Tržni delež evropskih proizvajalcev je približno 30 %, medtem ko imajo kitajski proizvajalci v Evropski uniji več kot 55-odstotni tržni delež. Današnji ukrepi bodo pripomogli k ponovni vzpostavitvi poštene konkurence.

Več informacijo

uredbi o uvedbi
dajatev proti izogibanju

Deli to stran:

Hitre povezave