05 Δεκεμβρίου 2019

Η Επιτροπή επιβάλλει κυρώσεις στους κινέζους εξαγωγείς επιτραπέζιων σκευών που αποφεύγουν τους δασμούς αντιντάμπινγκ της ΕΕ

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια ενδελεχούς έρευνας που ξεκίνησε η Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία (αυτεπαγγέλτως) τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, δεδομένης της απότομης αύξησης των εξαγωγών ορισμένων κινεζικών εταιρειών κατά την τελευταία πενταετία (2014-2018).

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες αποφεύγουν τους δασμούς αντιντάμπινγκ ύψους περίπου 36 % διοχετεύοντας τις εξαγωγές κεραμικών τους μέσω άλλων εταιρειών που υπόκειντο σε χαμηλότερους δασμούς αντιντάμπινγκ ύψους περίπου 18 %.

Οι κινεζικές εταιρείες — πάνω από 30 συνολικά — που διαπιστώθηκε ότι συνέβαλαν στην καταστρατήγηση των δασμών θα υπόκεινται επίσης στον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή της τάξης του 36 %.

Οι νέοι δασμοί θα εφαρμοστούν από την 21 Μαρτίου 2019 και μετά, με την αναδρομική είσπραξη δασμών ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα της Επιτροπής κατά της καταστρατήγησης. Περιλάμβανε πολύ σημαντικούς πόρους, με 20 ελεγκτές της Επιτροπής να διενεργούν επιτόπιες επαληθεύσεις σε 50 κινεζικές εταιρείες.

Ιστορικό

Η ΕΕ εφαρμόζει μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη από την Κίνα από τον Μαΐου 2013. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2019, η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει τα μέτρα για μια ακόμη πενταετία, θεωρώντας ότι οι πρακτικές ντάμπινγκ συνεχίστηκαν.

Ο κλάδος των επιτραπέζιων σκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένος, το ήμισυ περίπου του οποίου αποτελείται από μεγάλο αριθμό ΜΜΕ. Υπάρχουν περίπου 27 000 εργαζόμενοι που εργάζονται άμεσα στον κλάδο και εξυπηρετούν τους ευρωπαίους πελάτες με προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν μερίδιο αγοράς περίπου 30 %, ενώ οι Κινέζοι παραγωγοί έχουν μερίδιο αγοράς άνω του 55 % εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σημερινά μέτρα θα συμβάλουν στην αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού.

Γιαπερισσότερες πληροφορίες,

κανονισμός για την επιβολή δασμών κατά της καταστρατήγησηςτηςπολιτικής εμπορικής άμυνας της
ΕΕ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις