A termék besorolása

Az EU-ból exportált vagy oda behozott valamennyi termék vámtarifaszám alá tartozik. Az osztályozás segít annak megértésében, hogy az Ön termékére milyen feltételek és tarifák vonatkoznak. A vámtarifaszám (más néventermékkód) az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

  • a termékre vonatkozó vámtételek és egyéb lefölözések
  • az alkalmazandó védintézkedések (pl. dömpingellenes intézkedések)
  • behozatali és kiviteli alakiságok és egyéb nem tarifális követelmények (egészségügyi bizonyítványok, minőség-ellenőrzés, CE-jelölés stb.)

A globális osztályozási rendszert Harmonizált Rendszernek (HR) nevezik. A Vámigazgatások Világszervezete (WCO) által kidolgozott megállapodás mintegy 5 000 árucsoportot foglal magában. Hierarchikus struktúrában szerveződik:

  • szekció
  • alcím (2 számjegy)
  • címsorok (4 számjegy)
  • alcímek (6 számjegy)

Értelmezési szabályok és magyarázó megjegyzések támasztják alá.A Vámigazgatások Világszervezete (WCO) listát készít a harmonizált rendszert alkalmazó országokról.

Az Európai Unió (EU) Kombinált Nómenklatúrája az EU nyolc számjegyű kódrendszere, amely a HR-kódokat további uniós albontásokkal és jogi megjegyzésekkel együtt tartalmazza, amelyeket kifejezetten az EU igényeinek kielégítésére hoztak létre.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások