Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Žodynėlio terminas:

Tarifinės klasifikacijos pakeitimas

Kilmės nustatymo kriterijai. Prekė laikoma pakankamai transformuota ES arba šalyje partnerėje, kai pasikeičia jos tarifinis klasifikavimas, palyginti su produktui naudojamų kilmės statuso neturinčių medžiagų tarifiniu klasifikavimu.

Susijęs turinys:

Produkto klasifikacija

Share this page:

Sparčiosios nuorodos