Termin ze słowniczka:

Zmiana klasyfikacji taryfowej

Kryteria ustalania pochodzenia. Uznaje się, że towar został odpowiednio przetworzony w UE lub kraju partnerskim w przypadku zmiany klasyfikacji taryfowej w stosunku do klasyfikacji taryfowej materiałów niepochodzących użytych w produkcie.

Powiązane treści:

Klasyfikacja produktu

Udostępnij tę stronę: