Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Termin ze słowniczka:

Zmiana klasyfikacji taryfowej

Kryteria ustalania pochodzenia. Uznaje się, że towar został odpowiednio przetworzony w UE lub kraju partnerskim w przypadku zmiany klasyfikacji taryfowej w stosunku do klasyfikacji taryfowej materiałów niepochodzących użytych w produkcie.

Powiązane treści:

Klasyfikacja produktu

Share this page:

Linki