Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Промяна на тарифното класиране

Критерии за определяне на произхода. Дадена стока се счита за достатъчно преобразувана в ЕС или партньорска държава при промени в тарифното класиране в сравнение с тарифното класиране на материалите без произход, използвани в продукта.

Свързано съдържание:

Класификация на продукта

Share this page:

Бързи връзки