Речник на термините:

Промяна на тарифното класиране

Критерии за определяне на произхода. Дадена стока се счита за достатъчно преобразувана в ЕС или партньорска държава при промени в тарифното класиране в сравнение с тарифното класиране на материалите без произход, използвани в продукта.

Свързано съдържание:

Класификация на продукта

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки