Όρος στο γλωσσάριο:

Αλλαγή δασμολογικής κατάταξης

Κριτήρια καθορισμού της καταγωγής. Ένα αγαθό θεωρείται επαρκώς τροποποιημένο σε χώρα της ΕΕ ή εταίρο, όταν η δασμολογική του κατάταξη αλλάζει σε σύγκριση με τη δασμολογική κατάταξη των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν.

Σχετικό περιεχόμενο:

Ταξινόμηση προϊόντος

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις