Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Term uit de woordenlijst:

Wijziging van de tariefindeling

Criteria voor het vaststellen van de oorsprong. Een product wordt geacht in het EU- of partnerland voldoende te zijn getransformeerd in vergelijking met de tariefclassificatie van de niet van oorsprong zijnde materialen die in het product worden gebruikt.

Gerelateerde inhoud:

Productindeling

Deze pagina delen:

Snelle links