Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term uit de woordenlijst:

Wijziging van de tariefindeling

Criteria voor het vaststellen van de oorsprong. Een product wordt geacht in het EU- of partnerland voldoende te zijn getransformeerd in vergelijking met de tariefclassificatie van de niet van oorsprong zijnde materialen die in het product worden gebruikt.

Gerelateerde inhoud:

Productindeling

Share this page:

Snelle links