Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Sõnastiku mõiste:

Tariifse klassifikatsiooni muutmine

Päritolu kindlakstegemise kriteeriumid. Kaupa loetakse ELis või partnerriigis piisavalt muundatuks, kui selle tariifne klassifikatsioon muutub võrreldes tootes kasutatud päritolustaatuseta materjalide tariifse klassifikatsiooniga.

Seonduv sisu:

Toote liigitus

Share this page:

Kiirlingid