Glosārija termins:

Tarifa klasifikācijas maiņa

Izcelsmes noteikšanas kritēriji. Prece tiek uzskatīta par pietiekami pārveidotu ES vai partnervalstī, ja tās tarifu klasifikācija mainās salīdzinājumā ar ražojumā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu tarifu klasifikāciju.

Saistītais saturs:

Produkta klasifikācija

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites