Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Zmena nomenklatúrneho zatriedenia

Kritériá na určenie pôvodu. Tovar sa považuje za dostatočne transformovaný v EÚ alebo v partnerskej krajine, ak sa jeho colné zatriedenie zmení v porovnaní s nomenklatúrnym zatriedením materiálov bez pôvodu použitých vo výrobku.

Súvisiaci obsah:

Klasifikácia výrobku

Share this page:

Rýchle odkazy