Term i ordlistan:

Ändring av tullklassificering

Kriterier för att fastställa ursprung. En vara anses vara tillräckligt utvecklad i EU eller partnerländerna när dess klassificering av tulltaxan ändras i förhållande till klassificeringen enligt tulltaxan av de icke-ursprungsmaterial som används i produkten.

Relaterat innehåll:

Produktklassificering

Dela sidan:

Genvägar